Aksjeekspert om børsutviklingen

Finansrådgiver og aksjeekspert Tormod Andreassen er skeptisk til oljeprisen, men finner fortsatt spennende aksjer på Oslo Børs.

- Vi kan vente betydelige svingninger, som vil gi både kjøpsmuligheter, men som også kreve disiplin nok til å selge når markedet går nedover, sier Tormod Andreassen i et intervju med Finansavisen.Han tror det er oppkjøp og fusjoner som kan drive aksjemarkedene videre fra dagens nivåer. Andreassen mener han vi har gyllende tider i finansmarkedene, men ser med skepsis på gjeldutvikling i enkelte segmenter i utlandet.- Det er ingen som vet hvor stor grad av forgjelding private equity-selskapene og hedgefondene har. Det er kanskje det største usikkerhetsmomentet i internasjonal økonomi, sier Andreassen videre.Han har nettopp returnert fra et seminar med sjefsøkonomer fra verdens 25 ledende banker, hvor nettopp dette problemet ble diskutert.Skeptisk til oljeAksjeeksperten er overrasket over den sterke oljeprisen vi har i dag, og mener den burde vært langt lavere. Han begrunner det med en lavere BNP-vekst i år enn i fjor, at man allerede ser en substitusjon bort fra bruk av olje, samt at det stadig blir utviklet alternativ energi.Blant aksjene Andreassen er positiv til finner vi Eltek, Tandberg, TGS, Wilhelm Wilhelmsen og Yara.