Bygger Norges største biogassanlegg

BV Energi bygger Norges største biogassanlegg på Slemmestad.

BV Energi bygger Norges største biogassanlegg på Slemmestad. BV Energi og VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) har inngått en 15 års samarbeidsavtale for å utvide biogass-kapasiteten ved VEAS sitt anlegg i Slemmestad. BV Energi bygger Norges største biogassanlegg på Slemmestad. BV Energi og VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) har inngått en 15 års samarbeidsavtale for å utvide biogass-kapasiteten ved VEAS sitt anlegg i Slemmestad. BV Energi vil investere mellom 30 og 35 millioner i et rense- og komprimeringsanlegg for produksjon av om lag 11.000.000 m³ biogass. Kapasitetsøkningen oppnås med å tilføre glyserin fra biodieselproduksjonen på Sætre i Hurum.Eierne av VEAS, som er Asker, Bærum og Oslo kommune har fortrinnsrett til å kjøpe gassen til markedspris for bruk i offentlig transport.Når anlegget står ferdig i løpet av 2008 vil den økte produksjonen av biogass tilsvare det årlige forbruket av drivstoff til mer 100 busser.Mye av forarbeidet er gjennomført og byggingen vil starte i løpet av høsten 2007 og anlegget vil stå ferdig i 2008.