Får en halv milliard av Statoil

Statoil har tildelt stigerørskontrakter til Gjøa- og Visund-prosjektene i Nordsjøen. Verdien er en halv milliard.

Statoil har sendt intensjonsbrev til den danske leverandøren NKT Flexibles I/S for prosjektering, innkjøp og fabrikasjon av fleksible stigerør til Gjøa- og Visund-prosjektene i Nordsjøen, fremgår det av en melding. Statoil har sendt intensjonsbrev til den danske leverandøren NKT Flexibles I/S for prosjektering, innkjøp og fabrikasjon av fleksible stigerør til Gjøa- og Visund-prosjektene i Nordsjøen, fremgår det av en melding. Verdien for Gjøa-kontrakten er om lag 365 millioner kroner og for Visund-kontrakten om lag 135 millioner. I tillegg kommer opsjoner for ytterligere levering til andre prosjekter.Kontraktene omfatter i alt sju stigerør til Gjøa-plattformen og tre stigerør til Visund-plattformen for levering i april/mai 2009.