Flommen blir ikke mye større

Selv om det kommer litt nedbør på Østlandet torsdag, er faren for en kraftig økning i vannstanden over.

- Det ser egentlig relativt bra ut. Det er flom ennå, men faren for en betraktelig økning er over. Det er fortsatt mye problemer i en del vassdrag, og det vil være en flomsituasjon som vil vare noen dager enkelte steder, sier Lars Evan Pettersson, vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). - Det ser egentlig relativt bra ut. Det er flom ennå, men faren for en betraktelig økning er over. Det er fortsatt mye problemer i en del vassdrag, og det vil være en flomsituasjon som vil vare noen dager enkelte steder, sier Lars Evan Pettersson, vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vannstanden i Sperillen og Tyrifjorden stiger fortsatt litt torsdag, noe som fører til en viss økning i vannføringen i elvene som kommer fra disse sjøene. Randsfjorden blir tappet mindre enn vanlig, for å avlaste Tyrifjorden.- Her er det ikke kritisk i det hele tatt, sier Pettersson. Han sier til NTB at Drammenselva har synkende vannføring.- Dette blir litt forsinket av nedbøren torsdag, men det vil ikke føre til en merkbar økning av vannstanden, sier Pettersson. (©NTB)