Hamstrer Altinex-aksjer

Noreco har kjøpt seg ytterligere opp i Altinex.

Norwegian Energy Company AS (Noreco) har i dag kjøpt 8,6 millioner aksjer i Altinex ASA. Posten tilsvarer 4,35 prosent av aksjene i selskapet. Norwegian Energy Company AS (Noreco) har i dag kjøpt 8,6 millioner aksjer i Altinex ASA. Posten tilsvarer 4,35 prosent av aksjene i selskapet. Ny beholdning er 132.522.331 aksjer, noe som tilsvarer 67,00 prosent.