Hjemfall: Skisse til ESA

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen la mandag frem en konkret skisse for hjemfall i møte med ESA i Brussel.

- Jeg har i dag presenter en skisse ovenfor ESA til framtidig modell for hjemfall som en del av det arbeidet som vi nå er inne i, men hvor det verken er konkludert fra vår side eller har kommet noen entydige tilbakemeldinger fra ESA, sier Enoksen til NTB.Han vil imidlertid ikke utdype hva den nye skissen dreier seg om. Han vil heller ikke svare på om den nye skissen er basert på tidligere forslag som er fremmet, eller om det representerer noe helt nytt. Sp-leder Åslaug Haga har tidligere sagt at ingen av de kjente alternativene til den norske hjemfallsordningen er gode nok.- Det er ingen av de modellene som er utredet som er så gode som den ordningen som vi har hatt. Den ordningen har stått seg i snart hundre år, og det er en god ordning. Og jeg er fremdeles skuffet over at vi ikke fikk medhold i rettssalen, sier Enoksen. (©NTB)