IEA kutter oljeanslag

Det internasjonale energibyrået IEA nedjusterer anslaget for etterspørsel etter olje for i år, men øker 2008-estimatet.

Det internasjonale energibyrået IEA tror etterspørselen etter olje vil vokse mer i 2008 enn i år, noe som betyr økt behov for råolje, mleder Reuters. IEA kutter imidlertid anslaget for verdens oljeetterspørsel med 100.000 fat per dag for 2007. Anslaget for produksjonen fra land utenfor Opec kuttes med 200.000 fat per dag. Det internasjonale energibyrået IEA tror etterspørselen etter olje vil vokse mer i 2008 enn i år, noe som betyr økt behov for råolje, mleder Reuters. IEA kutter imidlertid anslaget for verdens oljeetterspørsel med 100.000 fat per dag for 2007. Anslaget for produksjonen fra land utenfor Opec kuttes med 200.000 fat per dag. Det ventes en etterspørsel på 88,2 millioner fat i 2008 og 86 millioner fat i år.Oljeprisen er på fart oppover. Brent-olje for levering i august koster nå 76,58 dollar fatet, opp 18 cent.