Kraftig påfyll i vannmagasinene

I løpet av én uke har fyllingsgraden i norske vannmagasiner økt med hele syv prosentpoeng.

Ved utgangen av uke 27 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 80,4 prosent, opplyser NVE. Det var opp hele 7,0 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 72,3 prosent.Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 83,4 prosent, mens Vest-Norge (område 2) hadde den laveste fyllingsgraden med 77,4 prosentMidt- og Nord-Norge (område 3) hadde en fyllingsgrad på 79,1 prosent.