Lettoljen mot 76 dollar?

Teknisk sett er den formasjonen som varslet oppgang til 72 - 74 dollar nå ferdig, men det er fremdeles litt mer å gå på.

Som vi redegjorde for 5. juli var det rom for videre oppgang til 74 dollar fatet. Dette signalisert av den omvendte hode-skulder formasjonen som oppstod gjennom vinteren. Nå er imidlertid potensialet i henhold til denne formasjonen tatt ut og da blir det store spørsmålet hva den tekniske analysen kan si om den videre utviklingen?Det er ennå rom for litt mer i den stigende trenden, men lettoljen begynner nå å nærme seg topplinjen i den stigende trenden, hvilket betyr at potensialet i den stigende trenden, i hvert fall på kort sikt, er begrenset.Med RSI godt over 70 også er det mer og mer som taler for en liten teknisk reaksjon, og da i første omgang tilbake til 72,5-nivået. Vi kan på kort sikt heller ikke se den store faren for at en eventuell reaksjon skal sende lettoljen så mye lavere.Kilde: www.futuresource.comUundertonen er sterk både på kort og lang sikt, så det er foreløpig ingen tegn til at trenden vil snu med det aller første. Men det kan som nevnt komme reaksjoner tilbake, kanskje også helt tilbake til bunnlinjen, slik vi har sett flere ganger tidligere.Under 72,5-nivået er den første tekniske støtten på 69-nivået. Fall tilbake gjennom dette vil være et klart svakhetstegn. Da vil i så fall bunnlinjen i den stigende trenden være neste og i værre fall, 67- og 66-nivået.Men som nevnt ser det ikke veldig faretruende ut for en slik utvikling. I hvert fall ikke på kort sikt.