NVE gir løyve til to kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt løyve til å bygge kraftverk i Vindafjord i Rogaland og i Sværelvi i Sogn og Fjordane.

Energi

Imsland kraftverk i Vindafjord kommune i Rogaland vil få en årlig produksjon på om lag 18 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til rundt 900 husstander. Kraftverket vil benytte et fall på 108 meter fra Ølmedalsvatnet til Imsland. Imsland kraftverk i Vindafjord kommune i Rogaland vil få en årlig produksjon på om lag 18 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til rundt 900 husstander. Kraftverket vil benytte et fall på 108 meter fra Ølmedalsvatnet til Imsland. Sværen Kraftverk får løyve til å bygge kraftverk i Sværelvi i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane.Kraftverket vil ha en årlig produksjon på om lag 10 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til rundt 500 husstander. Kraftverket vil benytte et fall på om lag 229 meter over en strekning på rundt 1.900 meter. (©NTB)

Nyheter
Børs