Ojearbeidere truer med streik

Fagforbundet SAFE beskylder Norsk Rederiforbund for avtalebrudd. Nå varsler SAFE plassfratredelse for 100 av sine medlemmer på boreriggen «TO Winner».

SAFE sendte torsdag varsel til Riksmeklingsmannen om plassfratredelse for 100 ansatte på boreriggen «TO Winner», som borer for StatoilHydro i Nordsjøen, om to uker.Årsaken er at det på riggen er åpnet for forhandlinger om lønn for enkelte ansatte, til tross for en avtale SAFE mener skulle hindre dette.SAFE karakteriserer oppgjøret i 2006 som meget godt for de ansatte, og det ble i protokollen tatt inn et punkt som regulerer mellomoppgjøret i 2007. Punktet innebærer at samtlige som omfattes av avtalen skulle få et tillegg på 3.000 kroner - rundt 1 prosent - uten ytterligere forhandlinger.- SAFE mener avtalen får virkning også i avtaleområdet for operatør, boring og forpleining, sier organisasjonssekretær Siegfried Bischler til NTB.At alle skulle behandles likt var den viktigste grunnen til at SAFE kunne forsvare avtalen overfor sine medlemmer. Nå mener organisasjonen at avtalen er brutt, og kritiserer Norsk Rederiforbund i sterke ordelag for å gi aktiv støtte til «lokale tariffmessige forhold».