Olje - og gassfunn i Nordsjøen

Statoil ASA har avsluttet boringen av avgrensningsbrønner på Ermintrudeprospektet i Nordsjøen.

Statoil ASA har som operatør av utvinningstillatelse 303 avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/6-9 A og B på funnet 15/6-9 S, (på Ermintrudeprospektet), i Nordsjøen. Brønnene ligger om lag syv kilometer nord for Sleipner og rundt tre kilometer øst for funnet 15/5-1 Dagny. Statoil ASA har som operatør av utvinningstillatelse 303 avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/6-9 A og B på funnet 15/6-9 S, (på Ermintrudeprospektet), i Nordsjøen. Brønnene ligger om lag syv kilometer nord for Sleipner og rundt tre kilometer øst for funnet 15/5-1 Dagny. Ifølge Oljedirektoratet inneholder funnet 15/6-9 S lett olje i reservoarbergarter fra mellomjura. To brønner 15/6-9 A og 15/6-9 B er sidestegsboret for å avgrense funnet. 15/6-9 A påtraff gass/kondensat i toppen av strukturen, mens 15/6-9 B påtraff olje lengre nede på strukturen. Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 8-12 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter, hvorav om lag halvparten er gass/kondensat og halvparten olje.Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne vil vurdere å produsere funnet med tilknytning til Sleipner, Volve eller Gudrun.