Oljerapport godt nytt for staten

Utsiktene til rekordpriser på olje og gass er godt nytt for finansministeren, men også for næringsminister Dag Terje Andersen som har fått kritikk for å ha kjøpt Røkke-aksjer til overpris.

I en rapport fra Det internasjonale energibyrået IEA framgår det at oljemarkedet vil være «ekstremt stram» om fem år og at gassmarkedet vil være enda strammere mot slutten av tiåret. Det innebærer at prisene vil stige til nye rekordnivåer innen fem år og at Vestens avhengighet av oljekartellet OPEC vil øke, sier IEA.Professor Øystein Noreng ved BI sier til NTB at de høye oljeprisene innebærer økte inntekter for statskassen, ikke minst fordi prisene på naturgass også vil gå opp.- Norges Bank har i en moderat prognose anslått at oljefondet vil nærme seg 3.000 milliarder kroner i 2010. Avkastningen fra fondet antas å øke fra 70 milliarder kroner i fjor til 120 milliarder i 2010. Det er en økning på 50 milliarder på årsbasis og dette er et forsiktig anslag, sier Noreng.Godt nyttUtviklingen på børsen hittil i år har vært svak for selskaper som tilbyr servicetjenester til oljebransjen, og næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) regjeringen er blitt kritisert for å kjøpe aksjer i Aker Kværner til en altfor høy kurs. Men med varig høye oljepriser, vil selskaper som Aker Kværner kunne tjene gode penger, sier Noreng. Han får støtte av Paal Karstensen, leder for avdelingen for aksjehandel i DnB NOR.- Med varig høye oljepriser vil det være stor aktivitet i leting etter olje, prøveboring og produksjon. Offshorenæringen vil helt klart tjene på dette, og kursen på aksjer i Aker Kværner kan meget vel komme til å stige, sier han.Næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) har selv understreket at oppkjøpet i Aker Kværner ikke er gjort med tanke på å realisere en kortsiktig aksjegevinst.- Vi skal være langsiktige eiere, til beste for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, sier Andersen.- Ikke for høyeIfølge BI-professor Øystein Noreng er ikke oljeprisene kunstig høye, slik mange later til å tro.- Når forbruket øker mer enn tilbudet, er prisen for lav. Verdens oljevirksomhet lider fortsatt av at markedet i mange år var svakt, med fallende priser. Energiens andel av bruttonasjonalproduktet er lavere nå enn det var på 1970-tallet. Det viser at forbrukerne kan tåle mer, sier Noreng.- Så lenge etterspørselen øker, er ikke prisen for høy. Vi må kunne anta at oljeprisen vil kunne holde seg høy i lang tid, men vi er heller ikke sikret mot plutselige prisfall. Dersom det for eksempel skulle bli fred i Midtøsten, vil oljeprisen kunne synke til 40 dollar fatet før du aner det. En like viktig usikkerhet gjelder dollarkursen. Med en lavere dollarkurs blir ikke gevinsten så høy, sier han.Noreng påpeker at dersom vi skal bli mindre avhengig av konvensjonell olje, må prisen i lengre tid ligge på et nivå som stimulerer utviklingen av alternative energikilder.- Når oljeprisen er høy, vil etterspørselen etter alternative energikilder stige, sier han.(©NTB)