Statoil: Kårstø-anleggene oppgraderes for 6 mrd.

Prosessanlegget på Kårstø i Nord-Rogaland skal de neste årene gjennomgå omfattende oppgradering, opplyser Statoil.

Energi

Anleggene på Kårstø skal oppgraderes for 6,5 milliarder kroner. Oppgraderingsarbeidene starter høsten 2008. Anleggene på Kårstø skal oppgraderes for 6,5 milliarder kroner. Oppgraderingsarbeidene starter høsten 2008. Gassco er operatør for Kårstø-anleggene på vegne av eierselskapene i interessentskapet Gassled. Statoil har ansvar for teknisk drift.Oppgraderingen omfatter både elektro- og instrumentsystemer. En gjennomgang av eksisterende sikkerhetssystemer på Kårstø sammenholdt med myndighetskrav og interne krav i Gassco og Statoil viser at det er behov for utskifting av enkelte elektro- og instrumentsystemer.- Oppgraderingen består i hovedsak av å erstatte eldre utstyr med moderne utstyr. Dette er en omfattende operasjon som vil foregå samtidig på mange steder i anlegget og på en rekke systemer. Vårt fokus vil gjennom hele prosjektperioden være å sikre at HMS-elementene har høyeste prioritet, sier direktør Knut Barland i Statoil.Det vil også bli foretatt en rekke mekaniske modifikasjoner og oppgraderinger av anleggene, både med tanke på forbedret regularitet, tilgjengelighet og teknisk sikkerhet.- Arbeidsomfanget er tilpasset de planlagte revisjonsstansene på Kårstø for å minimalisere omfanget av produksjonsforstyrrelser, sier direktør Arnulf Østensen i Gassco.

Nyheter
Næringsliv