Statoil satser på vindkraft

Statoil, Lyse, REC-gründer Alf Bjørseths selskap Scatec og Rosenberg Verft satser på havmølleselskapet Sway.

Havmølleselskapet Sway har konkludert en kapitalutvidelse på 150 millioner kroner. Emisjonen gir det nødvendige finansielle grunnlaget for en kommersialisering av selskapets unike og patenterte havmølleteknologi, fremgår det av en melding. Havmølleselskapet Sway har konkludert en kapitalutvidelse på 150 millioner kroner. Emisjonen gir det nødvendige finansielle grunnlaget for en kommersialisering av selskapets unike og patenterte havmølleteknologi, fremgår det av en melding. Statoil og Lyse er største deltakere i emisjonen. I tillegg har REC-gründer Alf Bjørseths selskap Scatec og Rosenberg Verft gått inn med større beløp.Selskapet Sway har, sammen med sin hovedaksjonær Inocean, utviklet en unik patentert teknologi som gjør det mulig å konstruere flytende vindturbiner til havs.- Vi er godt fornøyd med å ha nødvendig finansiering på plass, sier gründer Eystein Borgen, som er daglig leder i selskapet.- Vind er den mest modne fornybare energien ved siden av vannkraft, sier Alf Bjørseth, eieren av Scatec, - og den passer således godt inn som del av Scatecs satsing innen fornybar energi.- Vi ser at havmøller har et stort potensial og forventer en solid vekst i dette markedet, sier han.