Store sprik i oljeanslag

Derfor ligger Oljedirektoratets prognoser rundt 20 prosent høyere enn den internasjonale energibyråets tall.

Oljedirektoratet la i går frem bunntall for norsk oljeproduksjon i juni. Foreløpige anslag tilsier at produksjonen var på 2,169 millioner fat om dagen. Oljedirektoratet la i går frem bunntall for norsk oljeproduksjon i juni. Foreløpige anslag tilsier at produksjonen var på 2,169 millioner fat om dagen. Direktoratet står fast ved prognosene om at Norge skal klare et produksjonssnitt på 2,6 millioner fat per dag i år. Sommeren er nemlig vedlikeholdssesong.- Dette ligger inne i våre prognoser, sier informasjonssjef Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirekotratet til DN.Direktoratets anslag for 2011-2012 ligger rundt 20 prosent over IEAs prognoser.- Det som er saken, er at IEA har tatt utgangspunkt i aggregerte tall og redusert sine prognoser med basis i det. Våre tall baserer seg på data for de enkelte felt, sier MelbergIfølge det internasjonale energibyrået IEA er Norge det oljelandet utenfor OPEC som har skuffet mest de siste årene.