Utsiktene for uke 29

Handelspartner Securities forteller hva de tror vil sette sitt preg på børsen denne uken.

Vi er på vei inn i andre uke med kvartalsrapporteringer og samtidig den andre uken av fellesferien. Oljeprisen er rekordhøy, mens dollaren er svakere mot kronen enn på lenge. Handelspartner Securities (HPS) trekker frem flere momenter som verdt å merke seg for uke 29.- Vi opprettholder vårt positive syn på Oslo Børs både på kort og lang sikt, da den positive internasjonale trenden smitter over på oss og gir oppgang på Oslo Børs. Dog er den viktigste faktoren for oppgang på Oslo Børs den høye oljeprisen som nærmer seg ny toppnotering, og med en oljepris på mellom $78-80 har vi vanskelig for å se et kraftig fall i aksjemarkedet. Den sterke norske kronen trekker derimot i motsatt retning, og kombinert med lavere aktivitet i fellesferien forventer vi ikke de store utslagene på Oslo Børs de neste dagene, skriver HPS i sin ukentlige sektorrapport.Av selskapene på Oslo Børs som presenter tall denne uken, trekker HPS frem EDB, Hafslund, Fred. Olsen og Yara som mulige kandidater til å sette et ekstra preg på børsen. Ellers legger flere viktige utenlandske selskaper frem sine tall. Blant annet ventes de store bankenes resultater å påvirke finanssektoren, samtidig som Philips, Intel, SAP og Google vil prege IT-sektoren. HPS skriver også at resultatet til Polycom vil kunne påvirke aksjekursen til Tandberg, mens Schlumberger vil kunne gi videre retning for seismikksektoren.