Vi bruker mindre petroleumprodukter

Bensinsalget fortsetter å falle, mens salget av diesel fortsetter å stige kraftig. I første halvår ble salget av petroleumsprodukter redusert med 1,2 prosent.

Det samlede salget av petroleumsprodukt var, i følge SSB, på 4,7 milliarder liter i første halvår 2007. Sammenlignet med samme periode i 2006 er det en nedgang på 1,2 prosent, tilsvarende 57 millioner liter.Salget av diesel fortsetter å stige, mens salget av bensin fortsetter å falle. I første halvår var salget av diesel på 1,4 milliardar liter, en oppgang på 10,3 prosent, tilsvarende 132 millionar liter, sammenlignet første halvår 2006.I samme periode var salget av bensin på 970 millionar liter, en nedgang på 4,1 prosent, tilsvarende 41 millionar liter.Salget av fyringsprodukt er også lavere i årets seks første måneder, sammenlignet med i fjor. Det ble solgt 51 millioner liter fyringsparafin, ned 26,6 prosent fra i fjor. For lette fyringsoljer ble salget redusert med 15,9 prosent, til 267 millioner liter.Når det gjelder jetdrivstoff lå salget på samme nivå som i fjor, mens salget av marine gassoljer ble redusert med 41 millioner liter, tilsvarende 4,4 prosent.