Alle vil bore etter olje i Norge

Seks oljeselskaper har søkt om status som lisenshaver, mens fem har søkt status som operatør på norsk sokkel.

Energi

Olje- og energidepartementet har 11 selskaper under vurdering. Seks av disse har søkt om status som lisenshaver, mens fem har søkt status som operatør, skriver offshore.no. Olje- og energidepartementet har 11 selskaper under vurdering. Seks av disse har søkt om status som lisenshaver, mens fem har søkt status som operatør, skriver offshore.no. Rocksource, Pioneer Natural Resources, Sagex Petroleum, Altinex og Aker Exploration har søkt om å bli godkjent som operatører.OTG Energy har søkt om status som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel. Det har også PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo), nederlandske Dyas, skotske Dana Petroleum, canadiske Oilexco Inc. og Canadiske Bow Valley Energy,

Nyheter
Næringsliv