Innsider selger Altinex

Nærstående til primærinnsider og styremedlem i Altinex har kvittet seg med aksjer.

Energi

Nærstående til Heidi M. Petersen, primærinnsider og styremedlem i Altinex ASA, har i dag solgt alle sine 30.000 aksjer til 22 kroner per aksje. Etter salget er beholdningen 100.000 opsjoner.Nærstående til Heidi M. Petersen, primærinnsider og styremedlem i Altinex ASA, har i dag solgt alle sine 30.000 aksjer til 22 kroner per aksje. Etter salget er beholdningen 100.000 opsjoner.

Nyheter
Børs