Kjøper Hydro-aksjer for 61,7 mill.

Norsk Hydro kjøper egne aksjer for 61,7 millioner kroner.

Energi

På fredag kjøpte Norsk Hydro ASA 310.895 aksjer i eget selskap til en kurs på 198,41 kroner stykket.. På fredag kjøpte Norsk Hydro ASA 310.895 aksjer i eget selskap til en kurs på 198,41 kroner stykket.. Aksjene er kjøpt i henhold til vedtak på selskapets ekstraordinære generalforsamling 5. juli 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 621.895 egne aksjer i markedet i perioden til og med 30. september 2007. Aksjer som er ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til oppfyllelse av aksjekjøpsprogrammet for ansatte.Selskapet har nå kjøpt tilbake alle 621.895 aksjene under denne fullmakten. Inkludert tidligere tilbakekjøpte aksjer, har selskapet nå en beholdning på 60.279.570 egne aksjer. Antall utestående aksjer er 1.226.175.885.

Nyheter
Børs