Mer olje fra norsk sokkel

Foreløpige tall viser en gjennomsnittlige dagsproduksjon som tok seg noe opp i juli.

Energi

Oljedirektoratet melder i dag en om gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel på 2,296 millioner fat olje i juli.,ifølge foreløpige tall. NGL- og kondensatproduksjonen estimeres til 0,319 millioner fat pr dag.Dagsproduksjonen i juni var på 1,866 millioner fat pr dag, etter at foreløpige tall hadde vist en oljeproduksjon på 1,880 millioner fat olje.

Nyheter
Børs