Oljefondet: 1939 milliarder kroner

Verdien av oljefondet fortsetter å vokse og nærmer seg nå 2000 milliarder. Her er tallene for andre kvartal 2007.

Energi

Statens pensjonsfond - Utlands markedsverdi av den samlede verdipapirporteføljen var 1.939 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2007, viser nye tall fra Norges Bank idag. Det ble tilført 67,5 milliarder kroner i kvartalet, mens nettoavkastningen var negativ som følge av valutakursutviklingen. Fondets markedsverdi økte derfor bare med 63,2 milliarder kroner, fra 1 876,2 milliarder til 1 939,4 milliarder kroner i løpet av andre kvartal.Avkastning av investeringene var 41,6 milliarder, mens en sterkere kronekurs i forhold til investeringsvalutaene reduserte verdien med 45,9 milliarder kroner. Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft, melder Norges Bank.Avkastningen i første kvartal var 2,2 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensettingen av fondets referanseportefølje. Aksjeporteføljgen ga en avkastning på 7,4 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Renteporteføljens avkastning ble -1,2 prosent.For Norges Banks langsiktige valutareserver var avkastningen i andre kvartal 2,3 prosent. Avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var -0,5 prosent i andre kvartal. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.I porteføljene Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter, var samlet kapital 2 183 milliarder kroner. Av dette sto de langsiktige valutareservene for 224 milliarder og Petroleumsforsikringsfondet for 16 milliarder.

Nyheter
Børs