Vannmagasinene snart propp fulle

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner nærmer seg 100 prosent.

Energi

Ved utgangen av uke 33 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 93,1 prosent, opplyser NVE. Det var opp 2,0 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 84,2 prosent. Ved utgangen av uke 33 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 93,1 prosent, opplyser NVE. Det var opp 2,0 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 84,2 prosent. Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 95,7 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde den laveste fyllingsgraden med 89,8 prosent.Vest-Norge (område 2) hadde en fyllingsgrad på 95,5 prosent.

Nyheter
Børs