Statsråd Enoksen er svært optimistisk til at det i 2009 kan fattes en beslutning om bygging av gassprosjektet Skanled, melder Reuters. Skanled er det undersjøiske røret som etter planen skal transportere gass fra Kårstø til Grenlandsområdet, Sverige, Danmark og Polen.- Vi har aldri vært nærmere gassledningen. Jeg er svært optimistisk, sier Enoksen under et foredrag på Naturgasskonferansen 2007 ifølge byrået.Han sier det likevel gjenstår flere viktige målsettinger før investeringsbeslutningen tas. Dersom det besluttes en utbygging, vil Skanled stå klart i 2012. Rørledningen vil koste i overkant av syv milliarder kroner, i tillegg til et separasjonsanlegg til to milliarder kroner.