Før det to år lange oppdraget for Shell starter skal dypvannsriggen til Ocean Rig seile til verftet på Kanariøyene.Transporten dit vil da tre uker, og i følge Reuters vil Ocean Rig i denne perioden få 82,5 prosent av den avtalte dagraten på 465.000 dollar per dag. Dagraten skal justeres for kostnadseskaleringer siden første januar 2006, melder nyhetsbyrået. Shell betaler ingenting under verftsoppholdet.Med 15 dagers reise opp til Nordsjøen antas det at boreoperasjonene for Shell vil være påstartet i månedskiftet november/desember.