Petroleumstilsynet har gitt de 23 selskapene tre dager til å svare. Forespørselen kommer i kjølvannet av at Statoil avdekket svakheter ved livbåter av fritt fall-typen på Åsgard B-plattformen. Båtmotorene er ikke sterke nok til å manøvrere livbåtene vekk fra plattformen i en krisesituasjon med mye bølger og vind. Petroleumstilsynet har gitt de 23 selskapene tre dager til å svare. Forespørselen kommer i kjølvannet av at Statoil avdekket svakheter ved livbåter av fritt fall-typen på Åsgard B-plattformen. Båtmotorene er ikke sterke nok til å manøvrere livbåtene vekk fra plattformen i en krisesituasjon med mye bølger og vind. Nå vil Petroleumstilsynet (Ptil) vite hva andre oljeselskaper og redere gjør for å finne ut om deres livbåter er sikre nok. Ptil krever også at oljeindustrien dokumenterer hvordan de sikrer en ansvarlig drift inntil sikkerheten ved livbåtene er klarlagt.- Det er operatørenes ansvar at personellet på innretningene kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid. Vi vil bringe klarhet i om alt er som det skal, det vil si at alle livbåtene er i forsvarlig stand eller at de utfordringer som måtte være til stede er tatt tak i og at sikkerheten er ivaretatt inntil løsninger foreligger, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Ptil til NTB.23 redere og operatører med drift i Nordsjøen mottok tirsdag brevet med krav om svar innen fredag 14. september.- Fristen er kort fordi det er viktig å ha dette avklart. Vi fikk vite dette nylig, men industrien har visst om problemene lenge, siden sommeren 2005 da OLF på vegne av dem arbeidet med forbedringer av fritt fall-livbåtene på norsk sokkel. Det har siden da vært aktørenes ansvar å følge regelverket, vi vil bare forsikre oss om at de har gjort det, sier Faret.Svarene skal omhandle alle typer livbåter, også konvensjonelle låre-livbåter, og alle innretninger som er utrustet med livbåter som evakueringsmiddel. (©NTB)