Stabile vannmagasiner

Vannmagasinenes fyllingsgrad holder seg på et stabilt, høyt nivå.

Energi

Ved utgangen av uke 38 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 93,6 prosent, opplyser NVE. Det var opp 0,1 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 88,3 prosent.Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge (område 2) med 96,3 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde den laveste fyllingsgraden med 92,0 prosent.Sørøst-Norge (område 1) hadde en fyllingsgrad på 93,1 prosent.

Nyheter
Børs