Aker Kværner opplyser at Petrobras har tildelt selskapet leveranser på undervanns strømkabler og kontrollstasjoner til Cascade- og Chinook-feltene i Mexicogulfen. Kontrakten har en verdi på rundt 65 millioner dollar.Det opplyses at kontrakten "representerer et gjennombrudd for Aker Kværners strømkabel-teknologi".