Det sier Liv Monica Stubholt, statssekretær i Olje- og energidepartementet, som lar seg hisse opp over at Lars-Henrik Røren, leder for meglerhuset Kaupthings energiteam, mener regjeringen ikke er redelige i klima- og oljepolitikken.- Regjeringen snakker fint i festtaler om CO2-rensing, men det ligger 10-15 år frem i tid. Man kan ikke samtidig la det selskapet man eier investere i det mest forurensende som er. Det hjelper ikke å gjøre det litt bedre ett sted hvis man gjør det tilsvarende verre et annet sted. Nå er Statoil et av selskapene som er relativt sett mest eksponert mot oljesand. Hvis man hadde brukt eiermakt i miljøspørsmål, kunne man kanskje tenkt seg om før man gikk inn i denne svært kapital- og energikrevende industrien, sa Røren under Kaupthings energiseminar torsdag forrige uke, i følge dn.no.Røren viste konkret til Statoils oljesandoppkjøp i Canada. En utvinning av olje som er mer kontroversiell miljømessig enn tradisjonell utvinning av nordsjøolje, som er verdens reneste. Stubholt vil ikke kommentere Rørens uttalelser fra sist uke, men viser til hans uttalelser om oljeesandoppkjøpet til Statoil i april. Hun sier at hun da ikke hadde oppfattet at det Røren sa var å oppfatte som kritikk til norsk oljeutvinning generelt.- Jeg synes det er overraskende at en så erfaren markedsaktør har så dårlig oversikt over rollene i næringslivet.Man har forskjellige roller som eier, styre og selskapsledelse. Det virker som om han tar til orde for ad-hoc innblanding i kommersielle beslutninger. Det er ikke god eierskapsutøvelse, sier Liv Monica Stubholt (SP) til nettavisen, og understreker at det er viktig for staten å være forutsigbar eier.