En oljepris på rundt 84 dollar for Nordsjø-oljen vil gi enorme ekstrainntekter for den norske stat og tilsvarende overføringer til Oljefondet. Finansavisen har regnet seg frem til at en oljepris på 455 kroner fatet vil bety at Oljefondet blir tilført minst 200 milliarder kroner ekstra frem til 2010. En oljepris på rundt 84 dollar for Nordsjø-oljen vil gi enorme ekstrainntekter for den norske stat og tilsvarende overføringer til Oljefondet. Finansavisen har regnet seg frem til at en oljepris på 455 kroner fatet vil bety at Oljefondet blir tilført minst 200 milliarder kroner ekstra frem til 2010. Det er 55 kroner mer enn departementet anslo for 2007 da Nasjonalbudsjett 2008 ble lagt frem for mindre enn to uker siden.10 kroner høyere oljepris gir 6,1 milliarder kroner i ekstra netto kontantstrøm til staten.Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securitie synes det er merkelig at Finansdepartementet velger å gjøre sine egne anslag også der det finnes fungerende, dype markeder. Dette gjelder både rente, valuta og oljepris. Vanligvis opererer departementet med forsiktige oljeprisanslag.- Det er en farlig strategi. Man risikerer å få oljepengene som en overraskelse, sier Andreassen.