Kravet vil om kort tid bli overlevert FN, og kommer trolig til å markere startskuddet på et nytt kappløp om rettighetene til å utvinne olje, gass og mineraler i Sørishavet, skriver The Guardian. Kravet vil om kort tid bli overlevert FN, og kommer trolig til å markere startskuddet på et nytt kappløp om rettighetene til å utvinne olje, gass og mineraler i Sørishavet, skriver The Guardian. Det britiske kravet vil også markere en klar utfordring til Antarktistraktaten fra 1959, som fastsetter de juridiske rammene for all aktivitet i området.
Traktat
Storbritannia er et av de land som har framsatt territorielle krav i Antarktis, og som har permanente forskningsstasjoner på kontinentet.Seks andre land har også framsatt territorielle krav, blant dem Norge som gjør krav på Dronning Maud Land og Peter I. øy. Antarktistraktaten slår imidlertid fast at alle nye territorielle krav, eller krav om utvidelse av eksisterende krav, ikke skal framsettes så lenge traktaten gjelder. Traktaten forbyr også all kommersiell mineralutvinning i området.Ingen av signaturlandene har til nå ytret ønske om en konferanse for å evaluere traktaten, og ingen har heller indikert at de ønsker å trekke seg fra traktaten.