Ved utgangen av uke 41 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 91,9 prosent, opplyser NVE. Det var ned 1,1 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 87,9 prosent.Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge (område 2) med 93,3 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) og Sørøst-Norge (område 1) hadde en fyllingsgrad på 91,4 prosent.