Ifølge en børsmelding har styringskomiteen for AGR Groups RMR Demo 2000 Deepwater valgt Shell Miri utenfor Malaysia for felttesting. Etter planen skal testingen gjennomføres i midten av 2008.