Her er AGRs valg

Styringskomiteen for AGR Groups RMR Demo 2000 Deepwater har gjort sitt valg.

Ifølge en børsmelding har styringskomiteen for AGR Groups RMR Demo 2000 Deepwater valgt Shell Miri utenfor Malaysia for felttesting. Etter planen skal testingen gjennomføres i midten av 2008.