Transocean har blitt enig om å kjøpe 50 prosent av et joint venture-selskap sammen med Pacific Drilling for ca. 238 millioner dollar, melder Reuters.Joint venture-selskapet vil eie to Samsung-designede boreskip for ultradypt vann, og som for tiden er under bygging i Sør-Korea.Selskapet har også blitt tildelt en kontrakt for et av boreskipene verdt 766 millioner dollar over fire år, med en opsjon på ett års forlengelse. I så fall vil kontrakten få en verdi på 935 millioner dollar.Ventet oppstart er 3. kvartal 2009.