Northern Offshore har inngått en kontrakt med en "større, uavhengig operatør" på britisk sokkel i Nordsjøen for Northern Producer, går det frem av en børsmelding.Avtalen går over minimum seks måneder, med opsjon på å forlenge til et helt år. Northern Producer skal være klar for arbeid 21. januar 2008.Samtidig er det ifølge meldingen klart at Maersk Oil and Gas løser Energy Exerter fra sin kontrakt om seks måneder.