DeepOcean ASAs datterselskap, CTC Marine Projects Ltd., har forlenget leieavtalen med AP Møller-MærskGruppen for fire DP2 flerbruksfartøy. De to `R` klasse-fartøyene (`Mærsk Responder` og `Mærske Recorder`) samt de to `A` klasse-fartøyene (`Mærsk Assister` og `Mærsk Advancer`) ernå innleid til CTC til første kvartal 2011 med ytterligere to ett års opsjoner for forlengelse av certepartiet for `R` klasse-fartøyene til 2013.Mærsk Responder og Mærsk Recorder vil fortsatt bli benyttet til prosjekter innen trenching og installasjon av fleksible produkter, mens Mærsk Assister og Mærsk Advancer vil bli benyttet til trenche prosjekter og generell konstruksjonsstøtte.Garantert utnyttelse av fartøyene er økt til 365 dager for Mærsk Responder, Mærsk Recorder og Mærsk Assister. Mærsk Advancer vil imidlertid fortsette åvære tilgjengelig i henhold til forhåndsbestemte planer.- Disse avtalene vil styrke forutsigbarheten av tilbudet i markedet for trenching, noe som er svært viktig for klienter medlange ledetider på prosjekter, sier CTC-sjef Tony Inglis.