På en ekstraordinær generalforsamling i Revus i dag ble tre nye styremedlemmer enstemmig innvalgt. Disse er Knut Åm, Dr Carol Bell og Jane Hinkley, heter det i en børsmelding.Sir Graham Hearne trådde ut av styret, og antall styremedlemmer har nå økt til syv fra tidligere fem.Det nye styret består av Dr. Andrew Armour (formann), Live Haukvik Aker, Malcolm Thoms, Vibeke Strømme, Knut Åm, Dr Carol Bell og Jane Hinkley.