Oslo Børs' advokat Erik Keiserud uttalte i sin prosedyre i saken mellom Seadrill og Børsen i Oslo tingrett i dag atSeadrill hadde strategiske motiv for inngåelsen av total return swap-avtaler (trs) med Carnegie i 2006. Seadrill har hevdet at motivene var rent finansielle.- Motivet var å hindre oppkjøpsforsøk fra Ocean Rig, sa Keiserud ifølge Reuters.- Det var felles forståelse, i hvertfall fra 7. april, at Carnegie hadde sikret seg, eller ville sikre seg ved kjøp av aksjer i Eastern. Partene hadde en felles forståelse av kjøp av trs'er og sikringsaksjer -- at aksjene ville bli parkert, sa Keiserud.