Norwegian Energy Company melder om en produksjon på 10.350 fat oljeekvivalenter pr dag i tredje kvartal, ifølge en børsmelding. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris var 71,5 dollar pr fat, inkludert fradrag for kostnader til sikring. Bruttoomsetningen ble 396,5 millioner kroner i kvartalet.Videre opplyses det at den nye produksjonsbrønnen på Nini-feltet startet produksjon i august 2007 og har produsert noe over forventingene. Lekkasjen i vanninjeksjonsrørledningen fra Siri til Stine Seg.1/Nini har blitt reparert og ventes tilbake i operasjon med noe lavere trykk innen midten av november.Forventningene til fjerde kvartal peker mot en produksjon på rundt 10.000 fat oljeekvivalenter per dag.