Letebrønn 16/1-8 i PL 338 i på den norske kontinentalsokkelen er avsluttet. Brønnen har ifølge Revus påtruffet lettere olje i Jurassic sandstenreservoir. Omfattende data og prøver er innsamlet og blir nå analysert. Ytterligere informasjon om funnet vil bli gitt når resultatet av analysene foreligger.Lundin Petroleum er operatør for PL 338 med en lisensandel på 50 prosent. Revus har 30 prosent i lisensen, mens RWE Dea Norge AS har 20 prosent. Luno-brønnen er lokalisert 28 kilometer øst for Gudrun-funnet (15/3-1), sentralt i Nordsjøen. Brønnen ble boret ned til 2175 meter under havbunnen. Havdypet ved brønnlokasjonen er 108 meter.Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare riggen Bredford Dolphin.