Aker Oilfield Services har inngått en fem pluss fem års kontrakt Petróleo Brasileiro - Petrobras basert på et avansert undervanns intervensjonsfartøy for dypt vann - Subsea Equipment Support Vessel (SESV). Kontrakten som vil starte senest 2010 har en verdi på 350 millioner dollar (1,9 milliarder kroner) for de første fem årene, med et ytterligere potensial fra tilleggstjenester- Vi har lykkes med å inngå verdens første kontrakt med denne typen fartøy med Petrobras. Dette kan tilskrives Aker Oilfield Services og våre partneres unike evne til å levere løsninger som integrerer avanserte marine operasjoner med høyteknologiske undervannsløsninger, sier Aker Oilfield Services-sjef Per-Ola Baalerud.SESV konseptet ble etablert av Petrobras og videreutviklet av Aker Oilfield Services for operasjon på ekstremt vanndyp. Fartøyet vil utføre et bredt spekter av tjenester knyttet til intervensjon på undervannsinstallasjoner. Dette er tjenester som tradisjonelt utføres med dypvanns borerrigger. Tjenestene som skal leveres til Petrobras er sentrale innenfor forretningsområdet Subsea Intervention til Aker Oilfield Services. Fartøyet vil benyttes på 100 prosent basis for Petrobras, med operasjonell base i Macaé i staten Rio, Brasil.Petrobras SESV-fartøyet som for tiden er under bygging, er chartret fra DOF Subsea ASA og er basert på Aker OSCV 03 design. Fartøyet inkluderer innovative løsninger utviklet av Aker Oilfield Services for effektiv håndtering, testing, installasjon og utskiftning av undervanns ventiltrær og relatert utstyr på en sikker og effektiv måte i et utfordrende operativt miljø. Utstyr og personell for SESV fartøyet vil, i tillegg til selskapets egne ressurser, bli levert fra Aker Kværner Subsea, Norskan og Odim.