Norges Banks blansetall for september viser at Statens Pensjonsfond utland fortsetter å minke i verdi.I august var verdien i balansen oppført med 1.965.771 millioner kroner. er verdien redusert med knapt 35 milliarder kroner til 1.930.964 millioner kroner.Det betyr også at verdien på pensjonsfondet ute nå er oppført med en lavere verdi i balansen enn i både juli, juni og mai.Vi må nå tilbake til april for å finne en lavere bokført verdi på pensjonsfondet. Da var verdien på .