Petroleumstilsynet har gitt BP Norge samtykke til å benytte Valhall-feltet utover den opprinnelige antatte levetiden.I henhold til drift- og utbyggingsplanen utløper den opprinnelige levetiden for Valhall ved utgangen av året.Men Petroleumstilsynet har nå på bakgrunn av en søknad fra BP Norge gitt samtykke til å utvide levetiden på innretningene QP, DP og PCP på Valhall-feltet, opplyser tilsynet i en pressemelding.Valhall boligplattform (QP) kan nå drives fram til 30. september 2010, prosesseringsplattformen (PCP) kan brukes ut 2010 og som brustøtte ut 2015, samt som bore- og brønnholdeplattform (DP) ut 2015.Videre har tilsynet gitt samtykke til bruk av rørledningen mellom Valhall og Ekofisk ut 2028, og rørledningen mellom Hod og Valhall fram til 29. mai 2015. (©NTB)