Mener Statoil må bøtelegges for Snøhvit-tabber

Bellona mener StatoilHydro bør få en klekkelig bot som straff for skadene Snøhvit-prosjektet har påført miljøet.

Energi

Opprinnelig søkte Snøhvit om utslippstillatelse på 15.000 tonn CO2 til fakling. Det viste seg at dette var altfor lite, og det ble derfor søkt om ny tillatelse til utslipp av hele 200.000 tonn av klimagassen. Den ble innvilget, men Statens forurensningstilsyn (SFT) understreket at faklingen skulle begrenses til et minimum.Imidlertid ser det nå ut til at også denne grensen for CO2-utslipp vil bli overskredet, skriver Aftenposten. Miljøstiftelsen Bellona mener dette og andre kritikkverdige forhold tilsier at StatoilHydro må få en bot på 125 millioner kroner.- Regjeringen må vise at gjentatte brudd på utslippstillatelsen ikke kan aksepteres, sier Guro Hauge fra Bellona.Hun mener oljegiganten gjennomgående har underestimert de negative sidene ved Snøhvit-utbyggingen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv