Rolf E. Ahlqvist, styreformann i Badger Explorer, har kjøpt 3.000 aksjer gjennom sitt selskap Ahlqvist Invest AS til snittpris 29,90 kroner per aksje, går det frem av en børsmelding.Ahlqvist eier etter dette 446.407 aksjer, tilsvarende 2,45 prosent av selskapet.