Nordea Markets venter sterke kontraktstildelinger til Fred. Olsen Energy. Selskapet har tilgjengelige rigger i et hett marked. Senioranalytiker Ingolf Gillesdal venter utbytter på kanskje så mye som 60 kroner tidlig i 2008 i kjølvannet av restrukturering av kapitalen i selskapet.12 måneders kursmål heves fra 309 til 372 kroner. Dagens kurs er 307 kroner, ned 0,8 prosent. Oppsiden er dermed på 21 prosent.Gillesdal anbefaler kjøp av aksjen.