John Fredriksens riggselskap Seadrill har ifølge en børsmelding godkjent et insentivprogram på 2,3 millioner opsjoner til toppledelsen. Disse har en strike-kurs på 132,1180 kroner og kan utøves etter 18, 30 og 42 måneder.Videre opplyses det at administrerende direktør Kjell Jacobsen og driftsdirektør Alf C. Thorkildsen tildeles 100.000 opsjoner hver.