Farstad får 315 millioner

Farstad Shipping har inngått mange avtaler i det siste. Totalverdien er på 315 millioner kroner.

Energi

Farstad Supply AS, et heleiet selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag tatt levering av nybygget Far Seeker (PSV) fra Aker Yards ASA. Skipet skal gå direkte inn på langtidskontrakt med StatoilHydro. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på 239 millioner kroner hos Eksportfinans ASA. Lånet er garantert av Sparebanken Møre og Swedbank AB.Farstad Shipping ASA har den siste tiden inngått følgende befraktningsavtaler:Saipem har erklært sin opsjon for befraktning av Far Sovereign (AHTS, UT741, 1999) for en periode på 270 dager i løpet av 2008, med oppstart i begynnelsen av april.Lady Melinda, (PSV, UT755, 2003) har fått en tre års kontrakt med ConocoPhillips i Australia. Befrakter har opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere to år.Far Strider (PSV, VS 483, 1999) har fått fornyet sin kontrakt med ConocoPhillips for ett år.Team Marine har erklært sin opsjon for befraktning av Far Superior (PSV, UT705L, 1990) og Far Supplier (PSV, VS 483, 1999). Begge skipene har fått forlenget sine kontrakter med ett år. Team Marine har ytterligere ett års opsjon.Petrobras har forlenget sin kontrakt med Far Viscount (PSV, H/R, 1982) i Brasil for ytterligere to år.Kontraktene representerer en totalverdi (eksklusive opsjoner) på om lag 315 millioner kroner.Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er om lag 86 prosent i første halvår 2008 og cirka. 60 prosent for andre halvår 2008. Kontraktsdekningen for 2009 ligger på 25 prosent. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner for forlengelse av enkelte kontrakter, opplyser rederiet.

Nyheter
Børs