Teco ser vekstmuligheter

Teco Maritime ser gode muligheter for vekst.

Energi

Teco Maritime skriver i rapporten for fjerde kvartal at selskapet ser gode muligheter for vekst basert på markedsutviklingen fremover. Det ventes økt fokus på vedlikehold og at strengere regler vil føre til "utvidelse av det potensielle markedet".Rapporten her.

Nyheter
Børs